Розгляд клопотання прокурора

Додержання строків

Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку і протягом 2 місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (ст. 219 КПК).

Строк досудового розслідування може бути продовжений відповідним прокурором у порядку, передбаченому § 4 гл. 24 КПК, до:

  • 1) 2 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінальною проступку, якщо розслідування неможливо закінчити внаслідок складності провадження;
  • 2) 3 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, якщо розслідування неможливо закінчити внаслідок складності провадження;
  • 3) 6 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, якщо розслідування неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження;
  • 4) 12 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкою або особливо тяжкою злочину, якщо розслідування неможливо закінчити внаслідок виняткової складності провадження.

Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження не включається у строки досудового розслідування.

До строку досудового розслідування зараховується час з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення до моменту спливу зазначених вище строків або звернення прокурора до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування ПЗМХ чи ПЗВХ, або з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності. Якщо перебіг строків досудового розслідування закінчився, а прокурор не виконав жодної з цих дій, то слідчий вправі оскаржити бездіяльність прокурора до прокурора вищого рівня в порядку, встановленому ст. 312 КПК. Протягом часу вирішення скарги слідчому заборонено здійснювати слідчі (розшукові) дії(ч. 8 ст. 223 КПК).

Якщо строк тримання особи під вартою (ст. 197 КПК) перевищує строк досудового розслідування, то дія ухвали слідчого судді про взяття під варту чи продовження строку тримання під вартою закінчується у момент спливу граничного строку досудового розслідування, якщо його матеріали не передані до суду в порядку ст.ст. 287, 291, 292 КПК, або кримінальне провадження не закрите з підстав, передбачених ч. 1 ст. 284 КПК.

Результати слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, здійснених поза межами строків досудового розслідування, за загальним правилом є юридично нікчемними.

Кримінальне провадження зупиняється у випадках, передбачених ст. 280 КПК. Прийняття рішень за надуманими підставами з метою зупинення перебігу строків досудового розслідування є недопустимим і тягне для слідчого, прокурора дисциплінарну відповідальність.

Розгляд клопотань

Клопотання — це виражене у письмовій чи в усній формі звернення заінтересованого учасника досудового розслідування до посадової особи, яка його веде, з метою домогтися виконання певних процесуальних дій.

Клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше 3 днів з моменту подання (ст. 220 КПК).

Це загальне положення спрямоване на врегулювання відносин між стороною захисту, потерпілим і його представником чи законним представником, з одного боку, і стороною обвинувачення — з іншого, що виникають з приводу заявлення першими клопотань про провадження будь-яких процесуальних дій — слідчих (розшукових) (гл. 20 КПК), негласних слідчих (розшукових) (гл. 21 КПК), повідомлення про підозру і про зміну цього повідомлення (ст.ст. 276-279 КПК) тощо.

На слідчого, прокурора покладений обов’язок задовольнити клопотання за наявності відповідних підстав. Цей обов’язок випливає із вимог засади публічності (ст. 25 КПК).

Про результати розгляду клопотання необхідно повідомити учасника досудового розслідування, який його заявив. Спосіб повідомлення слідчим, прокурором особи, яка заявила клопотання, про результати його виконання обирають слідчий, прокурор. Останні можуть зробити це при особистому спілкуванні, телефоном, електронною поштою, за допомогою програми «скайп» тощо. Слідчий, прокурор, повідомляючи особу, яка заявила клопотання, можуть застосовувати положення гл. 6 «Повідомлення» КПК.

Закон (ч. 1 ст. 220 КПК) встановлює для слідчого, прокурора лише строк розгляду клопотання. Конкретний строк, протягом якого вони мають повідомити особу про результати розгляду клопотання, законом не визначений. Тому слідчий, прокурор повинні керуватися правилом про розумні строки провадження (ст. 28 КПК). Цим самим правилом вони мають керуватися і під час вирішення питання про час вручення постанови про повну чи часткову відмову у задоволенні клопотання.

Постанова за результатами розгляду клопотання складається лише у разі відмови (повної чи часткової) у його задоволенні. У разі задоволення клопотання постанова про це не складається. Про такий результат розгляду клопотання учасник, який його заявив, повідомляється у будь-який прийнятний для нього спосіб. Повідомлення про часткове задоволення клопотання може бути здійснене при врученні відповідному учаснику копії постанови про часткову відмову у його задоволенні.

Повідомляючи особу, яка заявила клопотання, про результати його розгляду, слідчий, прокурор повинні роз’яснити особі, у якій частині клопотання задоволено, а у якій — ні і причини незадоволення клопотання.

Стаття 220. Розгляд клопотань під час досудового розслідування

Клопотання може вноситися стороною захисту, потерпілим, Його представником чи законним представником. Воно адресується слідчому чи прокурору, який протягом трьох днів, розглянувши клопотання, приймає одне з таких рішень — задовольняє чи відмовляє у задоволенні клопотання.

Підозрюваний (ст. 42 КПК), його законний представник (ст. 44 КПК), захисник (ст. 45 КПК), потерпілий (ст. 55 КПК), його представник чи законний представник (ст. 59 КПК) мають право подавати клопотання з моменту набуття ними свого процесуального статусу — прав та обов’язків, передбачених КПК.

2. Якщо клопотання задовольняється, слідчий чи прокурор повинен забезпечити виконання прохання, про яке зазначається у клопотанні особою, що його заявила. Для цього слідчий або прокурор, керуючись статтями 111,112 КПК, надсилає заінтересованій стороні повідомлення про проведення процесуальної дії або прийняте процесуальне рішення. У цьому повідомленні зазначаються такі відомості: прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, найменування суду, який здійснює повідомлення; адреса установи, яка здійснює повідомлення, номер телефону чи інших засобів зв’язку; ім’я (найменування) особи, яка повідомляється, та її адреса; найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого здійснюється повідомлення; процесуальний статус, в якому перебуває особа, що повідомляється; дата, час та місце проведення процесуальної дії, про яку повідомляється особа; інформація про процесуальну дію (дії), яка буде проведена, або про здійснену процесуальну дію чи прийняте процесуальне рішення, про які повідомляється особа; вказівка щодо необов’язковості участі в процесуальній дії та її проведення без участі особи, яка повідомляється, в разі її неприбуття; підпис слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснив виклик (ст. 112 КПК).

Смотрите так же:  Госпошлина при подачи судебного приказа

При повній або частковій відмові у задоволенні клопотання слідчий, прокурор складає мотивовану постанову, де аргументує прийняте рішення. Така постанова має бути доведена до відома особи, що зверталась із клопотанням. З цією метою цій особі вручається копія постанови, а у разі неможливості вручення копії з об’єктивних причин — надсилається їй поштою.

Постанова про відмову (часткову відмову) у задоволенні клопотання, винесена слідчим, прокурором, може бути оскаржена слідчому судді (ч. 3 ст. 93 КПК). Загальний порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування передбачений § 1 гл. 26 КПК (статті 303-308). У них закріплено вичерпний перелік процесуальних рішень слідчого, прокурора, на які особа має право подати скаргу протягом десяти днів з моменту прийняття рішення. Якщо ж рішення останніх оформляється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

За результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами ст. 307 КПК. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов’язання припинити дію; зобов’язання вчинити певну дію; відмову в задоволенні скарги.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження.

Мего-Інфо — Юридична бібліотека №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

Коментарі кодексів

Веломагазин Украины №1

OBOD.com.ua

Доставка БЕСПЛАТНО. Со склада

  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Стаття 220. Розгляд клопотань під час досудового розслідування

1. Клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

2. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин — надсилається їй.

1. Клопотання — це звернення в усній або письмовій формі сторони кримінального провадження, потерпілого чи учасників процесу, які наділені таким правом (сторона захисту, потерпілий і його представник чи законний представник), до слідчого, прокурора про виконання будь-яких процесуальних дій під час досудового розслідування. Клопотання є важливою гарантією захисту прав і законних інтересів громадян, які залучені у сферу кримінального судочинства, повного й об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Під час кримінального провадження можуть бути заявлені клопотання, які направлені на встановлення фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження; на забезпечення прав і законних інтересів особи, яка заявила клопотання.

2. У коментованій статті йдеться про клопотання, які направлені на проведення будь-яких процесуальних дій. Розгляд клопотання містить в собі діяльність слідчого, прокурора, яку він здійснює відразу ж після прийому клопотання. В ході розгляду аналізу піддається прохання здійснити певні дії чи заперечення щодо здійснення окремих дій, яке міститься у клопотанні, та його обгрунтованість. З’ясовується, про встановлення яких обставин клопоче заявник, яким способом пропонує встановити їх слідчому, прокурору та чи мають ці обставини значення для цього кримінального провадження.

Клопотання підлягає розгляду і вирішенню безпосередньо після його заяви. У тих випадках, коли негайне прийняття рішення за клопотанням неможливе, воно повинно бути задоволено за наявності відповідних підстав у строк не більше трьох днів з моменту подання. Такий строк встановлено законодавцем для розгляду уповноваженою процесуальною особою клопотання, заявленого учасниками кримінального процесу у ході досудового розслідування. Продовженню такий строк не підлягає. Якщо заявлене слідчому клопотання зумовлює

потребу звернення до прокурора, то це не може розглядатись як підстава для відмовлення в задоволенні клопотання, і таке звернення розглядає слідчий, повідомляючи заявника про рішення останнього.

3. Слідчий, прокурор зобов’язані розглянути і вирішити кожне заявлене за кримінальним провадженням клопотання. При цьому вони не вправі відмовити у допиті свідка, проведенні експертизи, в проведенні інших слідчих (розшу-кових) дій або прийнятті певних процесуальних рішень, якщо вони сприяють об’єктивному і повному дослідженню обставин кримінального провадження, забезпеченню прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.

4. Результати розгляду клопотання доводяться до відома заявника. Про задоволення клопотання, а також про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання слідчий, прокурор виносить вмотивовану постанову, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а оригінал долучається до матеріалів досудового розслідування. У разі задоволення клопотання слідчий, прокурор може обмежитися усним або письмовим повідомленням про це особі, яка заявила клопотання без пояснення мотивів. При повній або частковій відмові у задоволенні клопотання особі, яка заявила клопотання, повинно бути вручено копію постанови.

Стаття 302. Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні

Окрім умов, передбачених у ч. 1 цієї статті, ст. 381 КПК як обов’язкову умову здійснення кримінального провадження у спрощеній формі визначає ще й те, що обвинувачений має бути представлений захисником. Тому, приймаючи рішення про направлення обвинувального акта до суду з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні, прокурор повинен роз’яснити підозрюваному, що у разі, якщо він не вирішить питання про участь захисника, провадження відбудеться у суді у «звичайному» порядку.

Смотрите так же:  Объяснительная записка недостача на складе

Про порядок залучення захисника до участі у кримінальному провадженні див. статті 48-54 КПК.

2. Перед прийняттям рішення про направлення обвинувального акта до суду з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні слідчий, прокурор повинні роз’яснити як встановлені під час дізнання фактичні обставини кримінального проступку, так і його правову кваліфікацію.

Про особливості оскарження вироку суду першої інстанції, ухваленого за результатами спрощеного провадження, див. ч. 1 ст. 394 КПК.

Підозрюваному слід роз’яснити, що обмеження на оскарження вироку суду в апеляційному порядку стосуються лише підстав, встановлених ч. 2 коментованої етапі.

З інших підстав, передбачених ст. 409 КПК, вирок суду, постановлений за результатами спрощеного провадження, може бути оскаржений у загальному порядку.

Обов’язок впевнитися у добровільності згоди підозрюваного та потерпілого на розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні може бути реалізований під час роз’яснення підозрюваному і потерпілому положень, сформульованих у ч. 2 цієї статті.

Клопотання прокурора може бути сформульоване ним як в обвинувальному акті, так і в окремому процесуальному документі з однойменною назвою.

За загальним правилом надання до суду інших документів, окрім обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування, до початку судового розгляду забороняється (ч. 4 ст. 291 КПК).

3. Коментована стаття (ч. 3) передбачає, що до обвинувального акта, який направляється до суду для розгляду у спрощеному провадженні, серед іншого повинні бути додані матеріали досудового розслідування. Це має бути зроблено для того, щоб суд міг виконати вимоги ч. 2 ст. 382 КПК, згідно з якими під час судового розгляду суд у вироку замість доказів на підтвердження встановлених судом обставин зазначає обставини, встановлені органом досудового розслідування.

Розгляд клопотання прокурора

Виджет спільних актів: Заява про ознайомлення з матеріалами справи

Заява про ознайомлення з матеріалами справи

Виджет спільних актів: Заява про неможливість участі у судовому засіданні

Заява про неможливість участі у судовому засіданні

Виджет спільних актів: Запит до СІЗО про стан підвартного

Запит до СІЗО про стан підвартного

Виджет спільних актів: Клопотання в порядку ст. 206 КПК України

Клопотання в порядку ст. 206 КПК України

Виджет спільних актів: Заява про видачу ухвали

Заява про видачу ухвали

Виджет спільних актів: Клопотання про застосування технічних засобів фіксування

Клопотання про застосування технічних засобів фіксування

Виджет спільних актів: Заява про видачу копії технічного запису судового засідання

Заява про видачу копії технічного запису судового засідання

Виджет спільних актів: Клопотання про об’єднання кримінальних проваджень та визначення підсудності

Клопотання про об’єднання кримінальних проваджень та визначення підсудності

Заходи забезпечення кримінального провадження

Виджет спільних актів: Заперечення на клопотання про звернення застави в дохід держави

Заперечення на клопотання про звернення застави в дохід держави

Виджет спільних актів: Заперечення на клопотання про відсторонення від посади

Заперечення на клопотання про відсторонення від посади

Виджет спільних актів: Заперечення на клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави

Заперечення на клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави

Виджет спільних актів: Заява про бажання взяти особу на поруки

Заява про бажання взяти особу на поруки

Виджет спільних актів: Клопотання про повернення застави

Клопотання про повернення застави

Виджет спільних актів: Клопотання про скасування відсторонення від посади

Клопотання про скасування відсторонення від посади

Виджет спільних актів: Клопотання про зміну запобіжного заходу

Клопотання про зміну запобіжного заходу

Виджет спільних актів: Клопотання про зміну запобіжного заходу через тривалість

Клопотання про зміну запобіжного заходу через тривалість

Досудове розслідування

Виджет спільних актів: Заява про кримінальне правопорушення працівником

Заява про кримінальне правопорушення працівником

Виджет спільних актів: Клопотання про ознайомлення з матеріалами провадження

Клопотання про ознайомлення з матеріалами провадження

Виджет спільних актів: Клопотання про проведення слідчих дій

Клопотання про проведення слідчих дій

Виджет спільних актів: Клопотання про об’єднання матеріалів досудового розслідування

Клопотання про об’єднання матеріалів досудового розслідування

Виджет спільних актів: Вимога про повернення вилученого майна

Вимога про повернення вилученого майна

Виджет спільних актів: Скарга на бездіяльність слідчого

Скарга на бездіяльність слідчого

Виджет спільних актів: Письмові пояснення

Письмові пояснення

Виджет спільних актів: Клопотання про закриття кримінального провадження

Клопотання про закриття кримінального провадження

Виджет спільних актів: Скарга на прийняття рішення про завершення досудового розслідування

Скарга на прийняття рішення про завершення досудового розслідування

Виджет спільних актів: Скарга на постанову слідчого про закриття кримінального провадження

Скарга на постанову слідчого про закриття кримінального провадження

Виджет спільних актів: Доповідна записка прокурора на неналежне розслідування

Доповідна записка прокурора на неналежне розслідування

Зразки документів для суду І інстанції

Виджет спільних актів: Клопотання про виділення матеріалів кримінального провадження

Клопотання про виділення матеріалів кримінального провадження

Виджет спільних актів: Заява про примирення

Заява про примирення

Виджет спільних актів: Клопотання про примирення

Клопотання про примирення

Виджет спільних актів: Клопотання в порядку ст. 89 КПК України про визнання доказів недопустимими

Клопотання в порядку ст. 89 КПК України про визнання доказів недопустимими

Виджет спільних актів: Клопотання про доручення проведення судової експертизи

Клопотання про доручення проведення судової експертизи

Виджет спільних актів: Клопотання про здійснення судового виклику осіб для допиту

Клопотання про здійснення судового виклику осіб для допиту

Виджет спільних актів: Позовна заява про відшкодування майнової та моральної шкоди, отриманої внаслідок кримінального правопорушення в порядку ст. 61 КПК України

Позовна заява про відшкодування майнової та моральної шкоди, отриманої внаслідок кримінального правопорушення в порядку ст. 61 КПК України

Виджет спільних актів: Заперечення на клопотання прокурора про долучення доказів

Заперечення на клопотання прокурора про долучення доказів

Виджет спільних актів: Зауваження на журнал судового засідання

Зауваження на журнал судового засідання

Виджет спільних актів: Клопотання про закритий судовий розгляд

Клопотання про закритий судовий розгляд

Виджет спільних актів: Клопотання про здійснення кримінального провадження судом присяжних

Клопотання про здійснення кримінального провадження судом присяжних

Виджет спільних актів: Клопотання про зупинення провадження у зв’язку із тяжкою хворобою обвинуваченого

Клопотання про зупинення провадження у зв’язку із тяжкою хворобою обвинуваченого

Виджет спільних актів: Письмові пояснення до судових дебатів

Письмові пояснення до судових дебатів

Виджет спільних актів: Клопотання про закритий судовий розгляд

Клопотання про закритий судовий розгляд

Виджет спільних актів: Зауваження на журнал судового засідання

Зауваження на журнал судового засідання

Виджет спільних актів: Клопотання про здійснення кримінального провадження судом присяжних

Смотрите так же:  Договор с двумя нанимателями

Клопотання про здійснення кримінального провадження судом присяжних

Виджет спільних актів: Клопотання про зупинення провадження у зв’язку із тяжкою хворобою обвинуваченого

Клопотання про зупинення провадження у зв’язку із тяжкою хворобою обвинуваченого

Виджет спільних актів: Заперечення на клопотання прокурора про долучення доказів

Заперечення на клопотання прокурора про долучення доказів

Виджет спільних актів: Клопотання про дослідження речових доказів в суді

Клопотання про дослідження речових доказів в суді

Виджет спільних актів: Письмові пояснення до судових дебатів

Письмові пояснення до судових дебатів

Виджет спільних актів: Клопотання про визнання висновку експерта недопустимим доказом

Клопотання про визнання висновку експерта недопустимим доказом

Виджет спільних актів: Клопотання про визнання речових доказів не допустимими

Клопотання про визнання речових доказів не допустимими

Зразки документів для суду Апеляційної інстанції

Виджет спільних актів: Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про повернення подання

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про повернення подання

Виджет спільних актів: Апеляційна скарга на міру покарання

Апеляційна скарга на міру покарання

Виджет спільних актів: Заперечення на апеляційну скаргу

Заперечення на апеляційну скаргу

Виджет спільних актів: Апеляція на заміну іспитового строку

Апеляція на заміну іспитового строку

Зразки документів для суду Касаційної інстанції

Виджет спільних актів: Касаційна скарга — новий розгляд

Касаційна скарга — новий розгляд

Виджет спільних актів: Поновлення строків на касацію

Поновлення строків на касацію

Виджет спільних актів: Супровідний документ про виправлення недоліків

Супровідний документ про виправлення недоліків

Категорії розділу

Підписатися
на інформаційну розсилку

Відмовитись від розсилок НААУ можливо, скориставшись посиланням, що знаходиться в кінці кожного листа

Національна Асоціація Адвокатів України» (далі «НААУ»). Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на даному веб-сайті, дозволяється за умови посилання на джерело. Інтернет-видання та засоби масової інформації можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео з офіційного веб-сайту НААУ на власних веб-сторінках, за умови гіперпосилання на офіційний веб-сайт Національної Асоціації Адвокатів України. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на інші інтернет-видання та засоби масової інформації. Матеріали, позначені міткою «Реклама», публікуються на правах реклами.

Розгляд клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності

ВАРТО ЗНАТИ: Відповідно до ст. 44 КК («Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності») особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Так, КК пердбачено такі випадки звільнення від кримінальної відповідальності:

1.Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям (ст . 45 КК);

2.Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК);

3.Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК);

4.Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки (ст. 48 КК);

5.Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК).

Відповідно до ст. 286 КПК («Порядок звільнення від кримінальної відповідальності») встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду. Перед направленням клопотання до суду прокурор зобов’язаний ознайомити з ним потерпілого та з’ясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно ст. 287 КПК у клопотанні прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності вказуються:

1)найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2)анкетні відомості підозрюваного (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство);

3)прізвище, ім’я, по батькові та займана посада прокурора;

4)виклад фактичних обставин кримінального правопорушення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання підозри;

5)розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та відомості про її відшкодування;

6)докази, які підтверджують факт вчинення особою кримінального правопорушення;

7)наявність обставин, які свідчать, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, та відповідна правова підстава;

8)відомості про ознайомлення з клопотанням потерпілого та його думка щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності;

9)дата та місце складення клопотання.

До клопотання прокурора повинна бути додана письмова згода особи на звільнення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 288 КПК («Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності») розгляд клопотання прокурора здійснюється у присутності сторін кримінального провадження та потерпілого в загальному порядку, передбаченому КПК, із особливостями, встановленими цією статтею. Суд зобов’язаний з’ясувати думку потерпілого щодо можливості звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

У разі встановлення судом необґрунтованості клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд своєю ухвалою відмовляє у його задоволенні та повертає клопотання прокурору для здійснення кримінального провадження в загальному порядку або продовжує судове провадження в загальному порядку, якщо таке клопотання надійшло після направлення обвинувального акта до суду. Ухвала суду про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності може бути оскаржена в апеляційному порядку.